Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Pas

UDSTEDELSE AF PAS – GENERELLE OPLYSNINGER

Det biometriske pas er et gyldigt rejsedokument i alle lande, hvis regeringer anerkendes af Italien, og passet lever op til de europæiske sikkerhedsstandarder.

Det biometriske pas indeholder en elektronisk chip, hvorpå der er lagret en elektronisk kopi af:

  • pasbilledet (synligt i selve passet)
  • personens fingeraftryk (ikke synligt i selve passet)

Passets gyldighed varierer alt efter indehaverens alder:

  • for børn under 3 år er passet gyldigt i 3 år
  • for børn mellem 3 og 18 år er passet gyldigt i 5 år
  • for voksne er passet gyldigt i 10 år

For italienske statsborgere, som er registrerede i Folkeregistret for udlandsitalienere A.I.R.E., er det Konsulatsafdelingen, der udsteder passet.
Italienske statsborgere på midlertidigt ophold i Danmark kan i særlige tilfælde også søge om at få udstedt et pas på Konsulatsafdelingen. Dette forudsætter imidlertid, at den ansvarlige myndighed (de italienske regionale myndigheder, en anden ambassade eller et andet konsulat) udsteder en særlig tilladelse kaldet ”nullaosta e delega”.

 

BEMÆRK:

For at kunne få udstedt et pas på Konsulatsafdelingen er det et krav, at man er tilmeldt folkeregistret A.I.R.E. Hvis man endnu ikke er tilmeldt A.I.R.E. i Danmark – enten fordi man har været bosiddende i Italien eller har boet i et andet land – skal man sørge for at tilmelde sig /opdatere sine oplysninger INDEN DEN AFTALE for pasudstedelsen, som man har booket via det italienske udenrigsministeriums portal FAST-IT.

For yderligere information om A.I.R.E., se menuen til højre. Portalen FAST-IT adviserer brugeren, når ansøgningen om tilmelding/opdatering er godkendt. Status på anmodningen skifter så til “trasmessa al Comune/definita”.

Hvis man har skiftet adresse i Danmark, skal man også sørge for at opdatere sine oplysninger via FAST-IT INDEN DEN BOOKEDE AFTALE for pasudstedelsen. Portalen adviserer brugeren, når ansøgningen om opdatering er godkendt. Status på anmodningen skifter så til “definita”.

Herboende italienere skal også sørge for at opdatere oplysningerne om deres familiestatus (ægteskab, børn, skilsmisse osv.) og vedlægge de relevante civilstandsattester. SE UNDER CIVILSTAND

Bemærk venligst, at såfremt man ikke har opfyldt ovenstående forpligtelser inden indsendelsen af pasanmodningen, eller i det mindste samtidig hermed, kan man blive nødt til at booke en ny aftale via FAST-IT, og man mister dermed sin plads i køen.

Hvis af man vigtige årsager ikke kan møde op til sin aftale på Konsulatsafdelingen, skal man advisere Konsulatsafdelingen herom mindst 24 timer forinden. Det vil undtagelsesvist være muligt at ombooke aftalen, hvis man skriver til pass.copenaghen@esteri.it og i emnefeltet skriver ”MANCATA PRESENTAZIONE”. Hvis ikke man underretter Konsulatsafdelingen i tide, skal man starte forfra med at booke en aftale via Prenot@mi, hvilket vil forsinke sagsbehandlingstiden.

 

BOOKING AF AFTALE TIL UDSTEDELSE AF PAS:

Man behøver kun booke en aftale til udstedelse af pas, når det drejer sig om voksne og børn over 12 år.

Anmodninger om udstedelse af pas til børn mellem 0 og 11 år kan sendes til Konsulatsafdelingens paskontor på mailadressen pass.copenaghen@esteri.it eller afleveres ved personligt fremmøde i Konsulatsafdelingens åbningstid, hvor man uden tidsbestilling kan indlevere den udfyldte dokumentation (se under DOKUMENTATION).
Barnet skal være til stede ved udstedelsen, så man kan sikre den visuelle overensstemmelse med pasbilledet. Denne visuelle kontrol kan også foregå ved Italiens honorære konsulat i Aarhus og ved det honorære vicekonsulat i Aalborg.

Booking af aftaler til udstedelse af pas til voksne og børn over 12 år foregår via Prenot@mi. I dette system kan man booke en aftale (ved at klikke på “prenotazione singola”) eller to aftaler (klik på “prenotazione multipla”). I rubrikken “note” kan man skrive navnene på de personer, som kan have pas. For yderligere information om Prenot@mi systemet, se under menuen.

Klik her for at gå til “PRENOT@MI”. Før man går igang, anbefales det at læse vejledningen Manuale PrenotaMi.

Når Konsulatsafdelingen har kontrolleret personoplysningerne og sikret sig, at der ikke er noget til hinder for udstedelsen af passet, fastsættes en dato for det personlige fremmøde.