Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Konsulære tjenester og visum

KONSULATSAFDELINGEN

Åbningstider for personligt fremmøde:

  • mandag – fredag: 09.30 – 12.30
  • torsdag eftermiddag: 14.00 – 15.30

Kontakt:

E-mail: consolato.copenaghen@esteri.it
For henvendelser vedr. udstedelse af pas: pass.copenaghen@esteri.it (for yderligere information se Passaporti )
For hurtig tilmelding til AIRE og i forbindelse med adresseændringer: KLIK HER.

Tlf. +45-39 62 68 77  Telefonen er åben alle hverdage fra 09.00 til 14.00, hvor en medarbejder besvarer generelle spørgsmål om de konsulære ydelser.

Tlf. +45 39 18 34 44 Tirsdag og onsdag, mellem kl. 14.00 og 15.00, kan borgere – hvis sager allerede er under behandling på Konsulatsafdelingen (vedr. registrering i folkeregister eller udstedelse af pas, civilstatus, ID-kort, skattekoder, værdierklæring vedr. akademiske uddannelser, statsborgerskab, skibspapirer, visum, fuldmagter og repræsentation, legaliseringer, identitetsattester osv.) – ringe direkte til Konsulatsafdelingen på dette nummer for oplysninger om deres konkrete sag.

Nødtelefon +45 – 21 80 40 69 Udenfor den almindelige åbningstid, samt i weekender og på helligdage, er det – i deciderede nødstilfælde – muligt at kontakte Ambassaden på dette nummer (i tidsrummet mellem kl. 17.00 og 22.00 på hverdage, samt mellem kl. 9.00 og 22.00 i weekender og på helligdage).

Konsulatsafdelingens adresse: Østergade 24B, 1100 København

 

KONSULÆRE YDELSER

Konsulære tjenester ydes på et lige, upartisk, effektivt og gennemsigtigt grundlag.

Konsulater sikrer alle medborgere beskyttelse mod krænkelse af deres grundlæggende rettigheder og mod begrænsning eller fratagelse af deres personlige frihed. De sikrer også assistance i nødsituationer, hjælp til at lokalisere familiemedlemmer samt assistance i forbindelse med arvesager i udlandet, og hjemsendelse af afdøde personer.

Betaling for ydelser kan ske i kontanter eller med Dankort. Andre betalingskort accepteres ikke.

For yderligere oplysninger se Det Italienske Udenrigsministeriums hjemmeside Services to Italians Abroad samt ministeriets portal for de konsulære ydelser, som udbydes online FAST-IT The Portal of Consular Services.

 

PLIGT TIL AT MEDDELE ADRESSEÆNDRING:

I tilfælde af adresseændringer har herboende italienske statsborgere registreret i AIRE pligt til straks at informere Konsulatsafdelingen herom, da de danske myndigheder ikke informerer de italienske myndigheder om denne ændring. Hvis man undlader at informere Konsulatsafdelingen, er det ikke længere muligt at sende valgmateriale til den pågældende borger. Efter to mislykkede forsøg på at underrette borgeren konstateres det, at adressen er ukendt og vedkommende vil derefter blive slettet af AIRE.

Ved indberetning af adresseændringer bedes du benytte FAST-IT portalen. Alternativt kan du sende en e-mail til consolato.copenaghen@esteri.it med den nye adresse og en kopi af dit gule sygesikringsbevis, eller du kan komme hen på Konsulatsafdelingen i vores åbningstid.

 

ID-DOKUMENTER TIL MINDREÅRIGE:

Alle mindreårige rejsende skal have deres eget ID-dokument – også selvom de rejser sammen med deres forældre og er indskrevet i forældrenes pas.

Vi opfordrer derfor forældre med børn indskrevet i deres pas til at anmode om udstedelse af et egnet rejsedokument (enten et pas eller et Carta d’identità) til deres børn.

 

MISTEDE ELLER STJÅLNE DOKUMENTER: PROCEDURE FOR TILBAGELEVERING AF DOKUMENT

Det hænder, at stålne og bortkomne italienske pas og carte d’identità bliver fundet og indleveret på Konsulatsafdelingen af de danske myndigheder.
For oplysninger om proceduren for tilbagelevering af de mistede dokumenter, se “Konsulære tjenester > Pas”