Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Den berømte fyrstegrav fra Sabina vender tilbage til Italien

PRESSEMEDDELELSE

Historisk aftale mellem Italien og Ny Carlsberg Glyptotek

Det italienske Kulturministerium og Glyptoteket indgår nu en vidtrækkende, kulturel samarbejdsaftale, der sikrer og forstærker den faglige udveksling af arkæologiske genstande mellem den italienske kulturverden og museet i København. Også den italienske Ambassade i København har ihærdigt medvirket til  aftalen, som udvider de eksisterende rammer for tilegnelsen og formidlingen af viden om antikkens verden.

Aftalen indbefatter tilbagelevering til Italien af et større antal arkæologiske genstande, som siden 1970’erne har været del af den antikke samling på Glyptoteket. Tilbageleveringen er led i et omfattende kulturelt program, hvor det italienske Kulturministerium gennem langtidslån af arkæologiske genstande giver Glyptoteket mulighed for at forbedre sin i forvejen betydelige eksponering af den italienske, antikke kulturarv. Derudover vil aftalen styrke samarbejdet mellem arkæologer omkring realisering af nye udstillingsformer og videnskabelige forskningsprojekter.

Om tilbageleveringen
Den kulturelle samarbejdsaftale er resultatet af den faglige dialog, som er foregået mellem Kulturministeriet i Italien og Glyptoteket siden foråret 2012. Aftalen imødekommer den italienske stats ønske om tilbagelevering af en række arkæologiske genstande, primært etruskiske, som Glyptoteket erhvervede i begyndelsen af 1970’erne gennem det internationale kunstmarked. Siden har undersøgelser vist, at genstandene er fremkommet ved illegale udgravninger i Italien og eksporteret uden tilladelse, hvorfor der ud fra en fornufts- og rimelighedsbetragtning er enighed om, at netop disse genstande bør vende tilbage til Italien.

Tilbageleveringen, som bl.a. involverer den berømte fyrstegrav fra Sabina, begynder i december i år og fuldendes ved udgangen af 2017.

Fagligt samarbejde
Tilbageleveringen er en del af et større udvekslingsprogram mellem parterne, der har til hensigt ikke at forringe niveauet og den geografiske spændvidde i Glyptotekets præsentation af den italienske, antikke kulturarv for offentligheden. Derfor indbefatter den kulturelle samarbejdsaftale en række langtidslån af væsentlige antikke gravfund fra Italien, som på løbende og roterende basis vil indgå i Glyptotekets kommende og stort anlagte nyopstilling af hele museets antiksamling. Sidst, men ikke mindst, intensiveres det museale og videnskabelige samarbejde mellem institutioner i Italien og museet i København, ligesom aftalen bidrager til en styrkelse af de allerede tætte samarbejdsrelationer mellem andre kultur- og forskningsinstitutioner i de to lande.

Dario Franceschini, Italiens Kulturminister, udtaler:
”Den aftale, der er underskrevet i dag, har forvandlet en krise til en mulighed. Aftalen overvinder en uoverensstemmelse gennem et tæt samarbejde, der på den ene side tillader Ny Carlsberg Glyptotek løbende at forny det museale tilbud til publikum. På den anden side tillader aftalen Italien at tilbageføre vigtige kulturarvsgenstande til de steder, de er kommet fra.”

Flemming Friborg, direktør ved Glyptoteket, udtaler:
”Det som i udgangspunkt tegnede sig som en juridisk og politisk hårdknude er gennem en intensiv, faglig dialog blevet til en både stærk og visionær aftale. Vi er ovenud glade for den fremsynethed, vi er blevet mødt med af det italienske Kulturministerium. I fællesskab har vi skabt et ideelt klima for at gennemføre en aftale, der helt konkret kommer til at udmønte sig i nye museumstiltag til glæde for såvel museumsgæster som fagfolk i både Italien og Danmark.”

For yderligere oplysninger:

Det italienske kulturministerium
Ufficio Stampa MiBACT
T +39 0667232261
E ufficiostampa@beniculturali.it

Ny Carlsberg Glyptotek
Kommunikationschef
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 2531 9099
E jfa@glyptoteket.dk