Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Offentlig meddelelse om undersøgelse af sponsorering

Den Italienske Ambassade i Danmark
Inviterer interesserede parter til at ansøge

EMNE: Offentlig meddelelse om undersøgelse af sponsorering af teknisk art til design, levering og installation af hårde hvidevarer til brug i køkkenet i statsbygningen, beliggende i Fredericiagade 2 – København K, anvendt som bopæl af den italienske Ambassadør i Danmark.

DET ER VÆRD AT BEMÆRKE AT

Den italienske Ambassade i Danmark beliggende i København, Gammel Vartov Vej 7, har til hensigt med denne meddelelse at erhverve mulige interessenter til den tekniske sponsorering af design, levering og installation af hårde hvidevarer til køkkenet på 1. sal i den statsejede bygning, der idag bliver brugt som Ambassadørbolig. Dette skal gøres med hensynstagen og forståelse for bygningens historiske og kunstneriske værdi. Formålet med dette projekt er at muliggøre en mere rationel og effektiv anvendelse af køkkenet i forbindelse med afholdelsen af forskellige institutionelle begivenheder, der sigter mod at fremme “Sistema Italia” (Italien-systemet) i Danmark.

Art. 1 – Udbydende myndighed og procedure for interessetilkendegivelse
1. Den udbydende myndighed er den italienske Ambassade i Danmark.

Art. 2 – Adresse og frist for indsendelse af interessetilkendegivelse
1. Interesserede parter skal bekendtgøre deres interesse ved at sende en ansøgning til contabilita.copenaghen@esteri.it inden den 7. august 2020. Ansøgningen skal indeholde de tekniske specifikationer, der vedrører projektet, CCIIA-certificering og en kort virksomhedspræsentation. Fremsendelsen af dokumentationen er ingen garanti for at man er blevet tildelt opgaven. Ansøgningen skal afspejle den korrekte fremførsel af projektet.

Art. 3 – Emne
1. Den tekniske sponsorering af design, levering og installation af hårde hvidevarer til køkkenet på 1. sal i Ambassadørboligen.
2. Baseret på markedsundersøgelser foretaget af denne Ambassade er sponsorværdien lavere end den tærskel, der er nævnt i Italiens art. 19, lovdekret 50/2016, vedrørende sponsorkontrakter.

Art. 5 – Sponsors forpligtelser og modydelse
1. Sponsoren forpligter sig til at forsyne Ambassaden med de sponsorerede tjenester og genstande.
2. Som anerkendelse for sit bidrag til opførelse af boligens nye køkken, vil sponsors navn og bidrag blive anerkendt på Ambassadens sociale kommunikationskanaler, der i forbindelse med projektets udførelse vil blive oprettet. Sponsoren får desuden mulighed for at få tilknyttet til sit navn og logo, Ambassadørboligens navn og billede til reklameformål, som er kompatible med institutionen og ejendommens historisk-kunstneriske karakter. Ambassadørboligens navn og billede må bruges i op til 18 måneder fra underskrivelsen af denne kontrakt.
3. I denne forbindelse understreges det, at det under ingen omstændigheder er tilladt at bruge Ambassadørboligens navn og billede til:
– politiske, religiøse, fagforenings- og propagandarelaterede formål
– reklameformål, der er forbundet med produktion eller distribution af materiale relateret til ulovlige og krænkende budskaber, der kan være skadelige for enkeltpersonens værdighed.
4. Sponsoren vil være i stand til at udstille sine produkter i et på forhånd bestemt værelse i Ambassadørboligen, Fredericiagade 2 – i anledning af event’et “3daysofdesign”, der er planlagt i København 3. til 5. september 2020.

Art. 6 – Procedure
1. De modtagne ansøgninger evalueres af Ambassaden, og derefter til fastsættelse af sponsorkontraktens etablering.
2. I tilfælde af flere ansøgninger vil Ambassaden evaluerer disse efter følgende kriterier: sponsoratets økonomiske værdi samt de tekniske egenskaber, der tager hensyn til energibesparelse, klima og miljø uden at gå på kompromis med indretningens æstetik.

Art. 7 – Databehandling
1. Persondataplysninger behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde for at beskytte
borgeres grundlæggende rettigheder (EU 2016/679).
2. Den ansvarlige myndighed er det Italienske Ministerie for Udenrig og for Internationalt
Samarbejde (MAECI), der i dette konkrete tilfælde opererer gennem den italienske Ambassade i København, Gammel Vartov Vej 7 – 2900 Hellerup.
3. MAECI har en persondatabeskyttelsesansvarlig, der i tilfælde af spørgsmål eller klager kan
kontaktes på følgende adresser og telefonnumre (Ministeriet for Udenrig og Internationalt Samarbejde, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROME, tlf. 0039 06 36911 (switchboard), e-mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it).
4. I henhold til italiensk lovgivning skal relevante data kommunikeres. I tilfælde af afslag
udelukkes man fra tildelingen af projektet.
5. Databehandlingen vil blive udført manuelt eller på computer af specielt udpeget personale.
6. Data vil blive kommunikeret både internt og eksternt i MAECIs kontrolorganer. Med underskrivelsen af denne aftale, giver sponsor sit samtykke til formidlingen af ovennævnte data til kompetente lokale myndigheder, der kan verificere sponsoroplysningers rigtighed. Derudover giver sponsoren tilladelse til at MAECI kan offentliggøre væsentlige elementer i kontrakten på MAECIs hjemmeside. Dette sker i overensstemmelse med den italienske lovgivning om gennemsigtighed i offentlige kontrakter.
7. Oplysningerne opbevares i en periode på max 5 år fra det tidspunkt, kontrakten er afsluttet, enten som resultat af gennemført arbejde eller af anden grund, herunder kontraktbrud. Denne frist ophæves i tilfælde af eventuelle retssager.
8. Sponsoren kan bede om adgang til egne data og bede om evt. rettelser. I disse tilfælde skal sponsoren indgive en specifik anmodning til den ansvarlige myndighed angivet i punkt 2, og derudover informere den persondatabeskyttelsesansvarlige i MAECI, hvis kontaktoplysninger er angivet i punkt 3.
9. I tilfælde af mistanke om overtrædelse af reglerne om persondatabehandling kan sponsoren indgive en klage til den persondatabeskyttelsesansvarlige i MAECI. Alternativt kan man kontakte garanten for persondatabeskyttelse (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Rom, tlf. 0039 06 696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocol@pec.gpdp. det) eller retsmyndigheden.