Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

International Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder

Beskyttelsen og styrkelsen af kvinders rettigheder samt kampen mod enhver form for diskrimination og vold er centrale temaer for Italien, også på internationalt plan. I anledning af den Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder, har det italienske udenrigsministerium bekræftet sit engagement i denne vigtige dagsorden.

Italiens initiativer på dette område bygger på overbevisningen om, at kvinders og pigers empowerment er nært forbundet med kampen mod kønsrelateret vold. Den kønsrelaterede vold, som hæmmer kvinders muligheder for at udnytte deres rettigheder, er en stor hindring for kvinders selvrealisering og empowerment. Omvendt bidrager den kvindelige empowerment – baseret på anerkendelsen af kvinders politiske, økonomiske og sociale integritet – til at reducere volden.

Italien arbejder aktivt med disse emner, såvel på diplomatisk og forhandlingsniveau som i udviklingspolitikken. Vi står i forreste række i de internationale kampagner for afskaffelsen af skamfering af de kvindelige kønsorganer (MGF), af tvangsægteskaber og børnebrude – dels i debatter og forhandlinger om resolutioner i FN’s generalforsamling, dels via finansieringen af udviklingsprojekter rettet mod afskaffelsen af disse fænomener. Italien støtter desuden de internationale initiativer til forebyggelse af seksuel vold i konflikt- og nødsituationer, herunder “Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies”.

Vort land har længe været involveret i nul-tollerance-politikken mht. misbrug og seksuel udnyttelse begået af militære og civilpersoner udstationeret på FNs fredsmissioner. I september, tiltrådte Italien således “Circle of Leadership” under ledelse af FN’s generalsekretær Guterres og underskrev en Voluntary Compact, dvs. en politisk forpligtelse til at iværksætte initiativer til forebyggelse og bekæmpelse af disse fænomener. Vi har ligeledes bidraget til finansieringen af FN’s Trust Fund til støtte for ofrene for seksuel udnyttelse og misbrug begået af FN’s personale.

Beskyttelsen af kvinder og børn i konfliktsituationer og styrkelsen af kvinders rolle i mæglingsprocedurer og konfliktforebyggelse er desuden blandt prioriteterne for Italiens mandat some ikke-permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd i 2017. Det betyder helt konkret, at vi i Rådets resolutioner og dokumenter – inklusive mandaterne for fredsmissioner – har indsat nogle specifikke bestemmelser, der bidrager til at styrke en dagsorden om Kvinder, Fred og Sikkerhed, beskyttelse af civilbefolkningen i konfliktsituationer, samt forebyggelse og bekæmpelse af misbrug og vold mod kvinder begået af FN’s civile og militare personale. Endvidere lancerede Italien d. 26. oktober i år Mediterranean Women Mediators Network, MWMN, som er et mere langsigtet, konkret projekt til støtte for kvinders rolle som “fredsskabere” i Middelhavsregionen, hvor freden og stabiliseringen er af afgørende betydning for alle.

Temaet om kvinders empowerment var ligeledes en grundpille i Italiens formandsskab for G7-landene, som på topmødet i Taormina vedtog en “Roadmap for a gender-responsive economic empowerment”, ligesom Italien afholdt det første G7-møde om ligestilling.

På det udviklingspolitiske område er ligestillingstemaet og kvinders empowerment fortsat en tværgående prioritet i alle udviklingsprojekter, i tillæg til de specifikke initiativer rettet mod kvinder, piger og børn, i overensstemmelse med det bæredygtige udviklingsmål nr. 5 i FN’s Agenda 2030. Italien var derfor også meget positiv overfor det initiativ for afskaffelse af vold mod kvinder, som blev lanceret af Den Europæiske Union i samarbejde med FN (EU-UN Gender Initiative).

Action Plan Leave No One Behind: End Violence Against Women and Girls Orange the World in support of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 25 November – 10 December 2017