Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Adozioni

 

Adozioni

Adoptioner i Danmark  

De seneste statistikker viser en betydelig stigning i antallet af internationale adoptioner i Danmark i det seneste årti. Man regner således med, at der hvert år kommer cirka 600 adoptivbørn til Danmark fra udlandet, svarende til 1% af de børn, der årligt fødes i landet.   

Denne nye udvikling har været med til at ændre fokus i den danske lovgivning udfra et ønske om at regulere især de internationale adoptioner på en måde, så der lægges større vægt på barnets tarv og fremtid.  

Dette princip gør sig gældende i samtlige regler på området, lige fra den grundlæggende Lovbekendtgørelse nr. 1040 af 16 december 1999 om adoption (med efterfølgende ændringer og tilføjelser) til bekendtgørelsen om godkendelse som adoptant og cirkulærerne Bilag 9 og 10, som er henvendt til de lokale adoptionsorganisationer.  

Den øverste myndighed på området er Familiestyrelsen, som hører under Familieministeriet (http://www.familiestyrelsen.dk). Familiestyrelsen er ansvarlig for at gennemføre lovgivningen; den er udpeget som Central Myndighed i henhold til Haag Konventionen; den organiserer adoptionsforberedende kurser og fører desuden tilsyn med de godkendte adoptionsformidlende organisationer.  

Adoptionsformidlerne er: AC Børnehjælp (Eckersbergsgade 17, postboks 152, DK-8100 Århus C; Tlf: 86 12 65 22; Fax: 86 19 78 53; e-mail: adoption@a-c.dk; hjemmeside: www.a-c.dk) og DanAdopt (Hovedgaden 24, 3460 Birkerød, tlf. 81 63 33, Fax.: 45 81 74 82, e-mail: mail@danadopt.dk; hjemmeside: www.danadopt.dk).  Bureauernes mål er at formidle en juridisk og moralsk korrekt kontakt mellem forælderen og adoptanten, der samtidig respekterer skikkene og reglerne i barnets fødeland.  

For at blive kendt egnet som adoptivforælder, skal ansøgeren registreres hos en af de to bureauer og bestå en særlig personlighedsundersøgelse. Undersøgelsen udføres af det amtskommunale adoptionsråd, som beslutter om ansøgeren er egnet til at adoptere et givent barn. Undersøgelsen er opdelt i tre faser. I fase 1 vurderes det, om ansøgeren opfylder de generelle godkendelseskrav (aldersforskellen må ikke overstige 40 år; parret skal have boet sammen i minimum to år, helbred, strafforhold, boligforhold og økonomi). Fase 2 består af et adoptionsforberedende kursus over to weekender. Fase 3 er et interview med adoptionsrådet, der træffer den endelige beslutning.  

Denne beslutning kan appelleres til Adoptionsnævnet (www.adoptionsnaevnet.dk), som blev nedsat i 1976 med henblik på behandling af sådanne appeller og på at følge og informere om udviklingen i den nationale og internationale lovgivning. Udover de ovennævnte instanser findes der også et Adoptionsråd, der fungerer som rådgiver for de ansvarlige myndigheder.  

Ambassadens samarbejde med de nævnte myndigheder har altid været positivt og gnidningsfrit, også fordi der ikke har været nogen komplicerede adoptionssager i de seneste ti år. I de seneste tre år har Ambassaden ikke haft en eneste adoptionssag.  

Ved klik på nedenstående punkt, finder man en oversigt over de internationale adoptioner i Danmark fra 1998 til 2002. Ingen af de andre store lande, vi har kontaktet (Frankrig, Storbritannien, Spanien og USA), har haft adoptionssager i de seneste tre år. Tyskland har haft tre sager, som alle var ret simple og vedrørte børn, der blev adopteret af slægtninge efter forældrenes død.  

Der er ikke underskrevet nogen særlige bilaterale aftaler på området


46