Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Ambassadens afdelinger

 

Ambassadens afdelinger

Ambassaden og Residensen

 

 

Den Italienske Ambassade - Kancelliet
Gammel Vartov Vej 7
2900  Hellerup
Tlf.: +45 39626877
Fax: +45 39622599
E-mail: info.copenaghen@esteri.it
www.ambcopenaghen.esteri.it

 

Residensens facade mod Amaliegade

Residensens facade mod Fredericiagade


Den italienske Ambassade i Danmark råder over et Kancelli med Ambassadens kontorer, en separat Konsulatsafdeling, Ambassadørens bolig, kaldet Residensen og Det italienske Kulturinstitut.

Kancelliet er beliggende i ambassadekvarteret i Hellerup i en villa fra 1940, som Ambassaden erhvervede i 1987.

Konsulatsafdelingen derimod ligger ved Strøget i Københavns centrum.

Residensen er beliggende i hjertet af København i det fornemme kvarter kaldet "Frederiksstaden", som nabo til Amalienborg Slot, og har en lang og interessant historie.

En af Italiens tidligere Ambassadører i Danmark, Stefano d'Andrea fortæller i et notat fra 1985, at Residensen går tilbage til 1750, hvor den daværende konge, Frederik V, overdrog en grund til sin Kammerherre Bærentz, på hvilken den oprindelige kerne i den nuværende Ambassadørbolig blev rejst. Denne bygning blev kort tid efter forlænget ud mod Amaliegade.

Først 100 år senere, i 1852, blev de tre parceller ud til Fredericiagade føjet til med henblik på bygning af hestestalde (dengang var der stadig mark). På det tidspunkt nåede ejendommen op på sit aktuelle areal.
I 1907 foretog man en række vigtige ombygninger i den fløj, der vender mod Fredericiagade.
Ejendommen blev i 1908 købt af familien Glückstadt, hvis familieoverhoved, Isak Glückstadt, var direktør for Den Danske Landsmandsbank, nu Danske Bank. I 1909 renoverede familien den ældste del af bygningen og skabte spisesalen på anden etage (efter arkitekt Valdemar Sanders tegninger) samt balkonen ud til Amaliegade (tegnet af arkitekt Ingemann).

Under 1. verdenskrig tilføjede familien Glückstadt den store balsal efter at have revet den del af huset ned, der i anden halvdel af 1700-tallet udgjorde den første udvidelse ud mod Amaliegade.

I 1924 købte den italienske Stat bygningen af familien Glückstadt. Af indretningen - som den daværende italienske Udenrigsminister, Mussolini, fandt for dyr at overtage - er der kun to indrammede lærreder tilbage i lofterne, det ene af Magnus Berg (1666-1739) og det andet, som er meget kendt (Galatheas triumf), af maleren Henrik Krock (1671-1738): en yderst værdsat kunstner ved Frederik IV's og Christian VI's hof. Ejendommen, som nu var italiensk, fik en noget broget og beskeden indretning med undtagelse af Giuseppe Reccos malerier og de to blomsterbilleder af G. Lopez ("Gaspare dei Fiori"), der stammer fra Museet i Napoli og som udsmykker en af spisestuerne. Der er desuden de seks signerede venetianske spejle, som hænger i balsalen - alle værker af meget høj kvalitet.

Det store hus, som dengang passede perfekt til de nye krav til forholdet mellem Italien og Danmark og kontakten mellem de to kongelige familier, mistede kort efter sin betydning under den store krise. Den 2. Verdenskrig og tiden lige efter synliggjorde ydermere misforholdet mellem bygningens størrelse og de egentlige muligheder for at anvende og vedligeholde den. Derfor undergik Residensen en lang periode med forfald, hvis konsekvenser endnu idag er synlige. Først med Danmarks indtræden i EF (1. januar 1973) gav en residens af denne størrelse atter mening. I 1981 begyndte den restaurering, som stadig finder sted.

Der har boet flere kendte danskere i huset, bl.a. forfatteren Thomasine Buntzen (den napoleonske periode), som den danske Stat ønskede at hylde ved at trykke hendes portræt på de gamle tusindkronesedler, udført af en af datidens ypperste portrætmalere Jens Juel (1745-1802).


80